Om HMK

omh2

Horten Modelljernbane Klubb ble stiftet i 1981.
Klubbens formål er å arbeide for og spre kunnskap om modelljernbane, og samle
personer med interesse for dette.
Klubbens medlemmer deltar på våre bygge og kjørekvelder, samt våre åpne hus.
Videre har klubben opp igjennom årene arrangert utstillingen Modellmessen som er
en utstilling for salg og demonstrasjon innen modelljernbane og teknisk hobby.


Klubben har 40 medlemmer pr. 01.01.2020

omh6

Vil du bli medlem?
Som aktivt medlem i Horten Modelljernbane Klubb vil du få muligheten til å lære hvordan du bygger opp og kjører på ett modelljernbane anlegg.
Som byggingen av moduler, skinnelegging, landskap, bygninger, maling, elektronikk og digitalstyring. Kjøre togene med digitalstyring for DCC eller Märklin.
Du kan velge om du vil delta enten på bygge eller kjørekvelder, eller begge.

Som støttemedlem kan du blant annet delta på åpne hus med kjøring på anlegget og sosialt samvær, temakvelder med forskjellige kurs innen bygge teknikker og elektronikk. 

BYGGEKVELD
Hver tirsdag er det byggekveld for aktive medlemmer fra kl.18-22.

Anleggsleder fordeler arbeidsoppgaver etter ønsker eller behov for de enkelte medlemmene.
Hovedoppgaver på byggekvelder er:
Bygge opp anlegget etter oppsatte planer.
Sørge for at det tekniske utstyret er operativt.

BYGGEMØTE
Andre tirsdagen i måneden blir det avholdt byggemøte, hvor fremdrift og planer samt arbeidsoppgaver på anlegget blir diskutert.
 

omh4

KJØREKVELD
Hver torsdag er det kjørekveld for aktive medlemmer fra kl.18-22.
Kjøreleder fordeler arbeidsoppgaver etter ønsker eller behov for de enkelte medlemmene.
Hovedoppgaver på kjørekvelder er:

Kjøring med medlemmenes eller klubbens materiell på anlegget.
Med frikjøring og trafikkspill etc.
Sørge for at anlegget er kjørbart og  holde skinneganger rene.
Bistå med opplæring i bruk av anlegget og kontrollpaneler for medlemmene.

omh5

ÅPENT HUS
Første torsdagen i måneden er det åpent hus fra kl.18-22.
Med kjøring på anlegget og sosialt samvær for alle medlemmer i HMK.
Det vil være åpent for publikum som kan komme å se anlegget i drift.

Støttemedlemmer kan få kjøre klubbens eller eget materiell på anlegget.
Modelljernbane og hobby prat med spørsmål og svar
Salg av brukt modelljernbane materiell og utstyr.
Enkel servering fra vår kafé.

ohm7

AKTIVT MEDLEM
Aktive medlemmer deltar på klubbens byggekvelder hver tirsdag eller kjørekvelder hver torsdag.

Kontingent kr.2700.- pr. år. eller kr.225.- pr. mnd.

STØTTEMEDLEM
Støttemedlemmer deltar ikke i bygging eller kjøring på klubbens anlegg. Støttemedlemmer kan delta på de dager klubben har åpent hus, temakvelder, messer og lignende arrangement.
Støttemedlemmer har også anledning til å benytte klubbens øvrige fasiliteter under våre bygge og kjørekvelder eller åpne hus.(bibliotek, videoutlån etc.)
Kontingent kr.600.- pr.år.