Åpningstider:
Begge dager kl.12-17

  Entre:
Voksne kr.60.-
Barn kr.30.-
Familie kr.150.-

Kafeteria
Gratis parkering
Sample image

Horten Modelljernbane Klubb
takker med dette alle
utstillere og besøkende
for deltakelse på
Hobbymessen 2012.


fm2

  Copyright © horten-mjklubb.no 2012