Byggeblogg April 2019

Bilder fra denne månedens byggekvelder.
Tirsdag 2.april fikk vi et hyggelig besøk fra Danmark.
Kurt og Mogens Jeppesen .Hvor Mogens også er lokomotivfører hos DSB.
Vi takker også for den flotte gaven vi fikk overbrakt.