Byggeblogg Desember 2018

Bilder fra denne månedens byggekvelder, samt tog og biler på anlegget.