Byggeblogg April 2018

Bilder fra denne månedens byggekvelder og Åpen dag 21.april.
Takk til alle som besøkte oss på åpen dag. Det var spesielt hyggelig
at så mange barn kom og fikk sett anlegget vårt.