Byggeblogg November 2017

Bilder fra denne månedens byggekvelder og fra åpen dag 25.november.