Norsk dag 1.oktober 2016

1.oktober 2016 ble det arrangert en Norsk Dag ved Horten Modelljernbane Klubb.
Det ble en vellykket lørdag ettermiddag for medlemmene og besøkende.