Byggeblogg Mars 2016

Bilder fra denne månedens byggekvelder, åpent hus 3.mars og trafikkspill 24.mars.