Romjuls-kjøring Desember 2015

Det ble i år også arrangert romjuls-kjøring tirsdag den 29.desember fra klokken 18.00 og utover kvelden.
Det var ca.12-14 medlemmer som hygget seg med kjøring på anlegget, selv om det oppsto en del problemer med det tekniske på 2-skinne delen.
Videre ble det kjøpt inn pizza utpå kvelden som vi spleiset på.