Nye styremedlemmer

Etter ekstraordinært årsmøte den 19.08.14.
Er Thor Juveth valgt som ny formann fram til årsmøtet 2015.
Er Petter Buhl valgt som ny sekretær fram til årsmøtet 2015.