Romjuls kjøring desember 2013

Det ble i år også  arrangert et romjuls treff, mandag 30.desember.
Hvor medlemmene møtes for en kjørekveld.

Det var i alt 14 medlemmer som hadde en fin kveld med kjøring og rangering på de
delene av anlegget som er kjørbart. Med ikke alt for mange ulykker.
Takk til Bjørn Algott som hadde renset skinner og penser på forhånd for oss andre.