Dato for Hobbymessen 2012

Da er datoen fastsatt for Hobbymessen i 2012.
Den vil bli arrangert i Hortenshallen 15.-16.september 2012