Byggeblogg Oktober 2010

Vi pusser opp våre nye lokaler.