Byggestart nytt lokale

Vi starter med bygging av nye lokaler i Ollebakken 9 i Horten.