Vi holder på med vedlikehold på disse sidene. Det kommer til å bli endringer her og testing vil bli utført.

Beklager dette….

Horten Modelljernbane Klubb ble stiftet i 1981.
Klubbens formål er å arbeide for å dele kunnskap om modelljernbane, og samle
personer med interesse for dette.
Klubbens medlemmer deltar på våre bygge og kjørekvelder, samt våre åpne dager.
Videre har klubben tidligere år arrangert utstillingen Modellmessen, som er
en utstilling for salg og demonstrasjon av modelljernbane og teknisk hobby.


Vil du bli medlem?
Som aktivt medlem i Horten Modelljernbane Klubb vil du få muligheten til å lære hvordan du bygger opp og kjører på ett modelljernbaneanlegg.
Dette innebærer byggingen av moduler, skinnelegging, landskap, bygninger, maling, elektronikk og digitalstyring, samt kjøre togene med digitalstyring for DCC eller Märklin.
Du kan velge om du vil delta enten på bygge eller kjørekvelder, eller begge deler.

Som støttemedlem kan du, mot vederlag, delta på åpen kveld, åpen dag og temakvelder med forskjellige kurs innen byggeteknikker og elektronikk.BYGGEKVELD
Hver tirsdag er det byggekveld for aktive medlemmer fra kl.18:00.
Anleggsleder fordeler arbeidsoppgaver etter ønsker eller behov for de enkelte medlemmene.
Hovedoppgaver på byggekvelder er:
– Bygge opp anlegget etter oppsatte planer.
– Sørge for at det tekniske utstyret er operativt.

BYGGEMØTE
Andre tirsdagen i måneden blir det avholdt byggemøte, hvor fremdrift, planer og arbeidsoppgaver på anlegget blir diskutert.


KJØREKVELD
Torsdager er det, om ønskelig, kjørekveld for aktive medlemmer fra kl.18:00.


Hovedoppgaver på kjørekvelder er:

Kjøring med medlemmenes eller klubbens materiell på anlegget, med frikjøring eller trafikkspill.
Sørge for at anlegget er kjørbart og  holde skinneganger rene.
Bistå med opplæring i bruk av anlegget og kontrollpaneler for
medlemmene.


ÅPENT KVELD
Første torsdagen i måneden er det åpen kveld fra kl.18:00, med kjøring på anlegget og sosialt samvær for alle medlemmer.
Det vil være åpent for publikum som kan komme å se anlegget i drift.

Støttemedlemmer kan, mot vederlag, få kjøre klubbens eller eget materiell på anlegget.
Modelljernbaneprat med spørsmål og svar.
Salg av brukt modelljernbane materiell og utstyr.
Enkel servering fra vår kafé.


AKTIVT MEDLEM
Aktive medlemmer deltar på klubbens byggekvelder og/eller kjørekvelder.

Kontingent er bare kr. 400,- pr. mnd. (dvs. kr.4.800,- pr. år).

STØTTEMEDLEM
Støttemedlemmer kan, mot fastsatt vederlag, delta på kjørekvelder og temakvelder. Støttemedlemmer kan også delta på messer eller lignende arrangementer i klubbens regi.
Kontingent kr.600,- pr. år.